הרצליה

/הרצליה
 • כתובת: רחוב בן גוריון 19
 • טלפון: 09-9582233
 • אימייל: med-her@Medton.co.il
 • פקס: 09-9741156
 • שעות פעילות:
  • ב' 8:00-19:00
  • ה' 8:00-15:00
  • א',ג',ד' השרות בסניף רעננה / רמת השרון