fbpx

למה ניתן לצפות ממכשיר שמיעה?

אין ספק, שבזכות מכשירי השמיעה הדיגיטליים אנשים חוזרים היום לתפקוד יומיומי כמעט רגיל. למה כמעט? מכיוון שאסור לנו לשכוח, כי מדובר כאן במכשיר, אשר עוזר לאיבר פגוע לתפקד. אף מכשיר שמיעה לא מסוגל לרפא את התפקוד הלקוי או לרפא נזק שנגרם למערכת השמיעה. כשמדברים על מכשירי שמיעה דיגיטליים של היום, מדברים על פרוטזה משוכללת מאוד, אך היא מורכבת עדיין על איבר פגוע ולא תגרום לו לתפקד כבריא. יחד עם זאת, ניתן לצפות לשמיעה נוחה ונעימה ברוב המקרים.

כותרת

עבור למעלה