טופס הרשמה לכנס קלינאים 2024

  • תנאי ביטול: ניתן לבטל הרשמה שבועיים לפני הכנס בהחזר של 100% ושבוע לפני 50%.