הכנס הפדיאטרי של מדטון-הדים 1

היבטים וחידושים
בשיקום שמיעה לילדים 30/4/19

מצגות מהכנס הפדיאטרי

הכנס הפדיאטרי של מדטון-הדים 2

לחץ כאן להורדת המצגת

Dave Gordey, AUD (C), Ph.D

הכנס הפדיאטרי של מדטון-הדים 3

לחץ כאן להורדת המצגת

Dave Gordey, AUD (C), Ph.D

הכנס הפדיאטרי של מדטון-הדים 4

לחץ כאן להורדת המצגת

Marlene Bagatto, Au.D., Ph.D

משוב לכנס

במידה ועוד לא מילאת את המשוב הקצר על הכנס הפדיאטרי, נודה לך על מילוי המשוב – בלחיצה כאן