הפעלת המכשיר

הפעלת מיקרופון מרוחק

העברה בין תוכניות

הגברה והנמכת עוצמות

חיבור למחשב

הצמדת המכשיר לבגד

טעינה/ טעינה תוך כדי שימוש

חיבור לאייפון

השתקה והפעלת מקרופון במכשיר השמיעה

חיבור מכשיר שמיעה לCONNECT CLIP

קבלת שיחת טלפון ב-CONNECT CLIP

ניתוק שיחת טלפון ב-CONNECT CLIP

כיבוי ה-CONNECT CLIP