היום, 3/12 הוא היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, יום חשוב להעלאת המודעות לשילוב ושיפור איכות החיים של בעלי מוגבלות בכל תחומים. במיוחד בתקופה הנוכחית (המאתרגרת כעבור כולנו), חשוב שנזכור, את הזכויות שמגיעות לכבדי שמיעה לפי החוק בישראל.

3 דברים שחשוב לזכור היום:

  • נותני שירות ציבורי מחויבים לאפשר לכבדי שמיעה מידע כתוב

  • כבדי שמיעה זכאים להתאמות במקומות העבודה לצורך מילוי תפקידם ושילובם

  • במקרים רבים מעסיקים זכאים להחזר מהמדינה לצורך התאמת העסק לעובדים עם מגבלויות

למחפשי עבודה – החוק קובע כי אסור להפלות אדם בגלל מגבלות ושעל מקום העבודה לבצע התאמות לעובד כל עוד לא יוטל על המעסיק נזק בלתי סביר. מעסיק עם 25 עובדים ומעלה, חייב לפעול ליצוג הולם של בעלי מוגבלויות.

אנחנו מזמינים אתכם להרחיב את הידע בחשיבות זכויות כבדי שמיעה ובעלי מוגבלויות בכלל:

לחוק שוויון הזדדמנויות בעבודה לחץ כאן

לתקנות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לחץ כאן