המוח שלך זקוק ליותר סיבת הקול מסביבך משתנה כל הזמן באופן לא צפוי בכל מקום שאתה נמצא בו. והיא עשירה ומכילה הרבה יותר מאשר דיבור. המוח שלנו מסוגל להתמודד עם המורכבות הזו וולדעת לתת לה משמעות .
ב- Oticon אנו מתמקדים בהבנת פעולת המוח ובפיתוח טכנולוגיות שתומכות בכך. מחקרים חדשים מדבריםעל כך שהמוח צריך גישה למופע הקול המלא כדי להבין בדרך טבעית את הקולות *.

*O’Sullivan, et al )2019(. Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. )2017).

מכשירי השמיעה של אוטיקון: