עד כמה הבדיקה הייתה ידידות ונוחה?
עד כמה התוצאות היו ברורות?
עד כמה התוצאות תאמו את הציפיות שלך?