ההתמודדות עם מצבי חירום, החל באסונות טבע ועד למלחמות, היא מורכבת ומאתגרת, במיוחד עבור אנשים כבדי שמיעה. הכנה מוקדמת של מרחב מוגן והכרת ההנחיות יכולות לסייע מאוד בהתמודדות עם מצבי חירום אלו.

השימוש במכשירי שמיעה, האינטרנט והתקשורת הכתובה יכולים לספק לאוכלוסיית החירשים וכבדי השמיעה את כל המידע אותו הם צריכים. במידע ואתם מרגישים שלא קיבלתם את כל המידע במלואו, היעזרו באדם קרוב לצורך קבלת מידע נוסף. ככלל, התמיכה החברתית והנפשית במצבי חירום חשובה ביותר ויכולה להקל על ההתמודדות.

 

מכשירי שמיעה

בשעת חירום, השימוש במכשירי שמיעה יהיה חשוב לתקשורת עם צוותי חילוץ והצלה במקרה הצורך. חשוב לשמור על מכשירי השמיעה במקום קבוע ונגיש, כמו למשל כיס הבגד אותו אתם לובשים, או בסמוך למיטה בשעות הלילה. אם תקפידו לשים את מכשירי שמיעה באותו המקום, תוכלו למצוא אותם בקלות תוך כדי או לאחר מצב חירום. במידת האפשר, יש לאחסן מכשיר שמיעה נוסף, כגיבוי, בתוך תיק חירום שהוכן לעת פינוי.

 

סוללות

מומלץ להכין מלאי סוללות לשעת חירום עבור מכשירי השמיעה שברשותכם, הן עבור מכשירי השמיעה שבשימוש יום-יומי, והן עבור מכשיר הגיבוי. יש לאחסן את הסוללות במקום קבוע ונגיש בבית או באיזור המוגן, וכן בתיק החירום לפינוי. הקפידו להחליף סוללות באופן קבוע ודאגו לניקיון מכשיר השמיעה שלכם על מנת לאפשר לו לעבוד באופן תקין במהלך מצבי החירום.

 

תקשורת עם צוותי הצלה

נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות ממליצה לתלות שלט על דלת הכניסה של המרחב המוגן או המקלט אשר יציין שבמקום מתגוררים אנשים לקויי שמיעה. השלט נועד לאפשר לצוותי החירום לסייע בהתאם למוגבלות. מומלץ להחזיק פנס ומשרוקית או מכשיר רועש אחר ליצירת קשר עם צוותי חילוץ והצלה. כמו כן, מומלץ לשאת פנקס ועט לתקשורת במקרה ומכשירי השמיעה ניזוקים. ניתן להכין מראש כרטיס עם הודעה כתובה לצוותי החילוץ, כגון "אינני שומע היטב, אנא, דבר לאט וברור".