האוזן מחולקת לשלושה חלקים:

  1. האוזן החיצונית (External Ear)
  2. האוזן התיכונה (Middle Ear)
  3. האוזן הפנימית (Inner Ear)

לכל אחד משלושת החלקים של האוזן יש תפקיד בהעברה של גלי קול, הנכנסים אל תוך האוזן, ובהמרתם לגלים חשמליים שהמוח מסוגל לפענחם.

  1. האוזן החיצונית קולטת את גלי הקול ואוספת אותם אל תעלת השמע החיצונית.
  2. תעלת השמע החיצונית נושאת את גלי הקול עד לעור התוף (Ear Drum).מבנה האוזן
  3. גלי הקול גורמים לעור התוף לרטוט.
  4. עצמימי השמע (פטיש, סדן וארכובה), שנמצאות באוזן התיכונה קולטות את הויברציות של גלי הקול על עור התוף.
  5. הויברציות עוברות דרך החלון האובלי לשבלול (קוכליאה), שמהווה את מבנה האוזן הפנימית. הויברציות גורמות לתנועה של הנוזל שנמצא בתוך השבלול. תנועת הנוזל גורמת לתאי שיער מיוחדים להמיר את גלי הקול לפולסים חשמליים.
  6. עצב השמיעה שולח את הפולסים החשמליים למוח ושם הם נקלטים כצלילים.

תרשים מבנה האוזן