אישור כשרות

/אישור כשרות
אישור כשרות2019-01-28T12:43:47+02:00
אישור הלכתי לשימוש במכשירי שמיעה – מכון צמתאישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון יצחק יוסףאישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון שלמה משה עמאר