אישור כשרות

/אישור כשרות
אישור כשרות2019-04-24T14:54:20+03:00
אישור הלכתי לשימוש במכשירי שמיעה – מכון צמתאישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון יצחק יוסףאישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון שלמה משה עמאר