™Oticon SafeLine שומר על מכשירי השמיעה שלך מחוברים אליך

  • מאפשר לשמור על גישה לצלילים במשך כל היום
  • מאפשר שמירה על מכשירי השמיעה לא משנה כמה אתם פעילים
  • מאפשר שקט נפשי ומונע חשש מאיבוד מכשירי השמיעה